Không Bằng / 不如 Không Bằng / 不如 - Tần Hải Thanh (Qin Haiqing) | Download nhạc miễn phí
Views: 949,808
/
0:00

Không Bằng / 不如 - Tần Hải Thanh (Qin Haiqing)

949,808

Lời bài hát Không Bằng / 不如

Bùrú liǎng qīng
Bùrú fà gè shénjīng
Shān diào suǒyǒu guānyú nǐ de huíyì
Bùrú hěnxīn

Bùrú huí dào rénqún
Zuò nǐ de jiǎyǐ bǐngdīng
Kě wǒ kàn dào tāmen shuō yǒuyī duì mófàn qínglǚ
Bùrú wǒ hé nǐ

Kě nǐ shuō méiyǒu zhēnzhèng gǎntóngshēnshòu àiqíng
Bùrú jiù fàngqì
Bùrú wǒmen yǒngbào hòu fēnshǒu
Bùrú yǎnlèi yǒu kòng tōutōu liú

Bùrú zhè cì jiù hái nǐ zìyóu
Bùrú cā jiān érguò bié huítóu
Bùrú zhè cì nǐ shuō duìbùqǐ
Wǒ yīdìng gàosù nǐ méiguānxì

Bùrú huí dào zuìchū de xiāngyù
Bǎ ài cáng zài xiāngyù de fèngxì
Bùrú fàngqì
Bùrú jiāo gěi jiǔjīng

Bùrú míshī zài yǒu nǐ de guòqù
Bùrú rènxìng
Bùrú fàngguò zìjǐ
Bùrú jiù ràng nǐ mǎnyì

Kě wǒ kàn dào tāmen shuō yǒuyī duì mófàn qínglǚ
Bùrú wǒ hé nǐ
Kě nǐ shuō méiyǒu zhēnzhèng gǎntóngshēnshòu àiqíng
Bùrú jiù fàngqì

Bùrú wǒmen yǒngbào hòu fēnshǒu
Bùrú yǎnlèi yǒu kòng tōutōu liú
Bùrú zhè cì jiù hái nǐ zìyóu
Bùrú cā jiān érguò bié huítóu

Bùrú zhè cì nǐ shuō duìbùqǐ
Wǒ yīdìng gàosù nǐ méiguānxì
Bùrú huí dào zuìchū de xiāngyù
Bǎ ài cáng zài xiāngyù de fèngxì

Bùrú hán zhuó yǎnlèi shuō nǐ hǎo
Nǐ hǎobù hǎo zài yě bù chóng yào
Bùrú jiāng guòqù tǒngtǒng diūdiào
Liú zài jìyì zuìměi de yījiǎo

Bùrú diào jìn àiqíng de yóuxì
Fǎnzhèng zhǔjiǎo yǐ bù zài shì nǐ
Bùrú ǒu'ěr xiāngyù zài mèng lǐ
Jiùsuàn liúlèi yě bié bǎ wǒ chǎo xǐng
Tải nhạc Mp3 Không Bằng / 不如 miễn phí tốt nhất ở đâu? Hãy truy cập TaiNhacMienPhiHay.Mobi để được tải nhạc Mp3 và nghe nhac Mp3 Không Bằng / 不如 Mp3 miễn phí!. Tải Nhạc Về Máy Không Bằng / 不如 Mp3 hot, Tải nhạc Mp3 Không Bằng / 不如 mới online. Tải bài hát Không Bằng / 不如 trực tuyến, Nghe nhạc Mp3 Không Bằng / 不如 hot - Tải Nhạc Mp3 - tại đây
Xem toàn bộ