Lovely Gift Tải nhạc hay Lovely Gift Mp3 online
Views: 9,881
/
0:00

Lovely Gift - The Night Of Seokyo

9,881

Lời bài hát Lovely Gift

아직 그대를 볼 때마다
믿어지지 않는 걸 나에게 사랑이 온걸

 

나도 아직은 모르지만
이런 우리 마음이 특별한 느낌이 들어

 

그러게 말이야 너무나 좋아
이 세상에 우리들만 남겨진 기분이야

 

One and Two and 조금씩 다가와서
우리 둘이 행복한 순간을 열어봐요
나에겐 선물 같은 그대

 

두근두근 설레는 마음으로
예쁘게만 사랑을 지켜가
약속해줘 언제나 변치 않기를

 

이렇게도 예쁜 니가 내 여자친구라는 게
아직도 실감이 안 나서 난 가끔씩 내 볼을 꼬집어 Uh-oh
너와 밥을 먹을 때 그리고 나서 커피를 마실 때
아니 그냥 너랑 함께 있을 땐 너무 좋을 걸 꿈만 같은데
너와 나는 아직은 서로를 잘 몰라 가끔은 허둥지둥 대
뭘 좋아하는지 뭘 싫어하는지 몰라서 준비한 계획은
10개가 넘어가 All Right 이런 고민들 조차 난 Healing
My Lady 그대 덕에 매일이 행복해 이 마음 변하지 않아

 

시간 흘러 언젠가 우리 맘이 느슨해서 지쳐 갈 때면
돌아봐 이렇게도 소중한걸

 

One and Two and 조금씩 다가와서
우리 둘이 행복한 순간을 열어봐요
나에겐 선물 같은 그대

 

두근두근 설레는 마음으로
예쁘게만 사랑을 지켜가
약속해줘 언제나 변치 않기를


Tải Nhạc Lovely Gift Mp3, Tải bài hát online Lovely Gift Mp3. Mọi ý kiến đóng góp của các bạn sẽ giúp nâng cao sự phát triển của TaiNhacMienPhiHay.Mobi!. Nghe nhạc hay Lovely Gift mới, Nghe Nhạc Mp3 Lovely Gift miễn phí
Xem toàn bộ