Kinh Chú Đại Bi Download nhạc Kinh Chú Đại Bi Mp3 mới
Views: 97,685
/
0:00

Kinh Chú Đại Bi - Đông Quân

97,685

Lời bài hát Kinh Chú Đại Bi

Nam mô đại bi hội thượng phât bồ tát, ma ha tát
Bài kinh thần chú đại bi, vô lượng nhiệm mầu, vô lượng biến hiện, vô lượng kiết tường an lạc đến với người truyền miệng,
Đông Quân xin gởi đến quý vị tiếng lòng tâm đạo của mình, mong mọi khổ đau chìm sâu


Chú Đại Bi


Nam mô đại bi hội thượng phât bồ tát.........

Nam mô đại bi hội thượng phât bồ tát

Nam mô đại bi hội thượng phât bồ tát, ma ha tát
Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni


1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
2. Nam mô a rị da
3. Bà lô yết đế thước bát ra da
4. Bồ Đề tát đỏa bà da
5. Ma ha tát đỏa bà da
6. Ma ha ca lô ni ca da
7. Án
8. Tát bàn ra phạt duệ
9. Số đát na đát tỏa
10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da
11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà
12.Nam mô na ra cẩn trì
13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế
14.Tát bà a tha đậu du bằng
15.A thệ dựng
16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa)
17.Na ma bà dà
18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha
19.Án. A bà lô hê
20.Lô ca đế
21.Ca ra đế
22.Di hê rị
23.Ma ha bồ đề tát đỏa
24.Tát bà tát bà
25.Ma ra ma ra
26.Ma hê ma hê rị đà dựng
27.Cu lô cu lô yết mông
28.Độ lô độ lô phạt xà da đế
29.Ma ha phạt xà da đế
30.Đà ra đà ra
31.Địa rị ni
32.Thất Phật ra da
33.Giá ra giá ra
34.Mạ mạ phạt ma ra
35.Mục đế lệ
36.Y hê di hê
37.Thất na thất na
38 A Ra sâm Phật ra xá lợi
39.Phạt sa phạt sâm
40.Phật ra xá da
41.Hô lô hô lô ma ra
42.Hô lô hô lô hê rị
43.Ta ra ta ra
44.Tất rị tất rị
45.Tô rô tô rô
46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ
47.Bồ đà dạ bồ đà dạ
48.Di đế rị dạ
49.Na ra cẩn trì
50.Địa rị sắc ni na
51.Ba dạ ma na
52.Ta bà ha
53.Tất đà dạ
54.Ta bà ha
55.Ma ha tất đà dạ
56.Ta bà ha
57.Tất đà du nghệ
58.Thất bàn ra dạ
59.Ta bà ha
60.Na ra cẩn trì
61.Ta bà ha
62.Ma ra na ra
63.Ta bà ha
64.Tất ra tăng a mục khê da
65.Ta bà ha
66.Ta bà ma ha a tất đà dạ
67.Ta bà ha
68.Giả kiết ra a tất đà dạ
69.Ta bà ha
70.Ba đà ma kiết tất đà dạ
71.Ta bà ha
72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ
73.Ta bà ha
74.Ma bà rị thắng yết ra dạ
75.Ta bà ha
76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
77.Nam mô a rị da
78.Bà lô kiết đế
79.Thước bàn ra dạ
80.Ta bà ha
81.Án. Tất điện đô
82.Mạn đà ra
83.Bạt đà gia
84.Ta bà ha.
81 82 83 84 (3 lần)
 


Download nhạc hot Kinh Chú Đại Bi trực tuyến, Tải Mp3 Kinh Chú Đại Bi Mp3 mới. Nghe nhạc hot Kinh Chú Đại Bi miễn phí, Tải Nhạc Mp3 Kinh Chú Đại Bi Mp3 trực tuyến
Trân trọng cảm ơn bạn đã đến với TaiNhacMienPhiHay.Mobi!.
Xem toàn bộ