Ta Tên Trường An, Chàng Tên Cố Lý / 我叫长安,你叫故里 Tải nhạc Ta Tên Trường An, Chàng Tên Cố Lý / 我叫长安,你叫故里 Mp3 hot
Views: 838,972
/
0:00

Ta Tên Trường An, Chàng Tên Cố Lý / 我叫长安,你叫故里 - Doãn Tích Miên, Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

838,972

Lời bài hát Ta Tên Trường An, Chàng Tên Cố Lý / 我叫长安,你叫故里

Chéng zhòng xiàle yī chǎng wéiwéi xì yǔ
Bùzhī hui lín shīle shéi de jìyì
Tīng wéifēng duōqíng chuī qǐle liányī
Duōshǎo cáizǐ jiārén sùmìng chéng mí

Liú yīmǒ yānhóng jiāng shìyán qīng xǔ
Nínán xì yǔ rě rén niǎnzhuǎn sīxù
Kě yuàn zhǔ jiǔ wǎngxī huíyì yuánqǐ
Diǎndēng huímóu bǎi mèi jiē bùrú nǐ

Wǒ jiào cháng'ān nǐ jiào gùlǐ
Shìrén xiào shuō cháng'ān guī gùlǐ
Wǒ chī chī děng nǐ wǎn xiù luò bǐ
Huà yī fú nǐ wǒ fāngcùn zhī dì

Wǒ jiào cháng'ān nǐ jiào gùlǐ
Kěxí cháng'ān jìntóu wúgùlǐ
Yǐ děng bù dào niánshào dào gǔxī
Liú yīmǒ yānhóng jiāng shìyán qīng xǔ

Nínán xì yǔ rě rén niǎnzhuǎn sīxù
Kě yuàn zhǔ jiǔ wǎngxī huíyì yuánqǐ
Diǎndēng huímóu bǎi mèi jiē bùrú nǐ
Wǒ jiào cháng'ān nǐ jiào gùlǐ

Shìrén xiào shuō cháng'ān guī gùlǐ
Wǒ chī chī děng nǐ wǎn xiù luò bǐ
Huà yī fú nǐ wǒ fāngcùn zhī dì
Wǒ jiào cháng'ān nǐ jiào gùlǐ

Kěxí cháng'ān jìntóu wúgùlǐ
Yǐ děng bù dào niánshào dào gǔxī
Wǒ jiào cháng'ān nǐ jiào gùlǐ
Shìrén xiào shuō cháng'ān guī gù lǐ

Wǒ chī chī děng nǐ wǎn xiù luò bǐ
Huà yī fú nǐ wǒ fāngcùn zhī dì
Wǒ jiào cháng'ān nǐ jiào gù lǐ

Kěxí cháng'ān jìntóu wúgù lǐ
Yǐ děng bù dào niánshào dào gǔxī
Cóngcǐ mèng lǐ xīngchén huà zuò nǐ
Hãy thường xuyên nghe nhạc Mp3 tại TaiNhacMienPhiHay.Mobi để giúp chúng tôi phát triển website tốt hơn nữa!. Nghe Nhạc Mp3 Ta Tên Trường An, Chàng Tên Cố Lý / 我叫长安,你叫故里 Mp3 online, Tải bài hát Ta Tên Trường An, Chàng Tên Cố Lý / 我叫长安,你叫故里 mới online. Tải Nhạc Về Máy Ta Tên Trường An, Chàng Tên Cố Lý / 我叫长安,你叫故里 về điện thoại, Tải bài hát mới Ta Tên Trường An, Chàng Tên Cố Lý / 我叫长安,你叫故里 Mp3 hot
Xem toàn bộ